Vervoerscondities

Alle vervoer geschiedt onder de meest recente bepaling van de AVC–condities (binnenlands), respectievelijk CMR-condities (buitenlands).
Op betalingen zijn van toepassing de algemene betalingsvoorwaarden van Transport & Logistiek Nederland, zoals gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage.

Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatste gedeponeerde versie van toepassing.

De voorwaarden kunt u hieronder inzien:

AVC-condities

AVC-2002-versie-2015-NL
AVC-2002-versie-2015-ENG

CMR-condities

CMR-Engels
CMR-Duits
CMR-Frans

Betalingsvoorwaarden

tln-betalingsvoorwaarden-2002-nl
tln-2002-engels
tln-2002-duits
tln-2002-frans
tln-2002-spaans
tln-2002-italiaans