Vervoerscondities

Alle vervoer geschiedt onder de meest recente bepaling van de A.V.C.–condities (binnenlands), respectievelijk C.M.R.-condities (buitenlands).
Op betalingen zijn van toepassing de algemene betalingsvoorwaarden van Transport & Logistiek Nederland, zoals gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage.

Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatste gedeponeerde versie van toepassing.

De voorwaarden kunt u hieronder inzien: